Cách sử dụng quản trị viên Thống kê

, Posted by

Từ menu Administrator chính, nhấp vào liên kết “Complete Usage Statistics”. Bạn sẽ thấy một trang trông như thế này:

image_12

Các số liệu trong bảng là tổng số –  băng thông trong hàng đầu tiên đại diện cho việc chuyển giao dữ liệu của mỗi người sử dụng trên máy chủ. Những con số này được thiết lập lại hàng tháng, trừ các dữ liệu tập tin hệ thống.

 

Thống kê sử dụng cho eth0

Các số liệu trong phần này đại diện cho tổng số tiền chuyển dữ liệu di chuyển vào và ra của card mạng của máy chủ. “Received” số lượng có thể rất cao nếu máy chủ của bạn nhận được rất nhiều lưu lượng truy cập mạng.

 

Hệ thống tập tin dữ liệu

Phần này liệt kê các phân vùng hoạt động và sử dụng của họ. 

 

Cần thêm trợ giúp?

Hãy liên hệ với công ty lưu trữ của bạn để được hỗ trợ nhiều hơn, hoặc truy cập vào các diễn đàn hỗ trợ DirectAdmin tạihttp://forum.directadmin.com.