Cài đặt – sử dụng email

, Posted by

1.   Tạo tài khoản e-mail: Để tạo một tài khoản mail theo domain bạn sử dụng trên host, bạn thực hiện như sau.

Truy cập vào plesk panel, chọn domain mà bạn muốn tạo hộp mail, ở mục mail >> “Mail Accounts”  >> “Create Mail Account”.

Điền vào các thông tin cần thiết. Bấm “Finish” để hoàn tất.
image_9

Hình 1: màn hình tạo tài khoản e-mail

Để cài đặt server mail, bạn có thể liên hệ bộ phận kỹ thuật công ty Điểm Nhấn để được hỗ trợ tốt nhất. ( http://diemnhan.net )
IV. HƯỚNG DẪN XEM THỐNG KÊ 1. Xem thông tin về gói hosting
image_10 (2)

Hình 2: màn hình làm việc chính của Plesk

Truy cập vào plesk panel, ở màn hình Home (hình 2) >> chọn domain, tìm mục “Log & Statistics”  >> “Resource Usage
2.  Xem báo cáo băng thông sử dụng cho website

Truy cập vào plesk panel, ở màn hình Home (hình 2) >> chọn domain, tìm mục “Log & Statistics”  >> “Traffic Usage

 

3.  Xem các file log

Truy cập vào plesk panel, ở màn hình Home (hình 2) >> chọn domain, tìm mục “Log & Statistics”  >> “Log Manager

 

4. Gửi báo cáo tổng hợp website tới email

Ở màn Home (hình 2) >> chọn domain cần thực hiện >> “Statistics”  >>  “Summary report”  >> “Send By E-Mail”