Cấu hình plugin WordPress SEO by Yoast

, Posted by

seo-by-yoast-menu

 

Các tính năng trong WordPress SEO by Yoast

General

Đây là phần cấu hình tổng quan cho plugin, bao gồm tuỳ chỉnh theo dõi thông tin của tác giả, nhập các đoạn mã xác thực của Google Webmasters hoặc Bing. Nói chung phần này chúng ta ít đụng đến.

 

Titles & Metas

seo-by-yoast-titles-metas

 

Mục này khá quan trọng, được sử dụng để tuỳ chỉnh cấu trúc title và thẻ meta description. Nên nhớ ở đây chỉ là nơi sửa cấu trúc thôi nhé, và bạn có thể đặt title và description cho trang chủ. Còn nếu bạn muốn đặt title và description cho post, page, category, tag,..thì bạn phải sửa thông tin của các phần đó để thêm.

Nếu bạn muốn thiết lập title và description không phụ thuộc vào cấu trúc trong đây thì hãy đánh dấu vào Enable force rewrite titles.

Social

seo-by-yoast-social

Khu vực này giúp bạn điền các thông tin về tài khoản mạng xã hội có liên quan tới website của bạn như đường dẫn tới fanpage của Facebook, thêm tài khoản quản trị Facebook, thêm link đến Google+, Twitter,…với mục đích thông báo đầy đủ các thông tin về mạng xã hội để có tác động tới kết quả tìm kiếm hoặc khi chia sẻ liên kết lên mạng xã hội.

XML Sitemaps

seo-by-yoast-sitemap

Ở đây là nơi tuỳ chỉnh thiết lập chức năng tạo XML Sitemap cho website để bạn submit sitemap lên Google. Đường dẫn sitemap của bạn sau khi cài plugin này vào là http://domain.com/sitemap_index.xml.

Tại đây, bạn có thể tuỳ chỉnh các thành phần muốn đưa vào sitemap như category, tag hoặc post type nào đó.

 

Advanced

seo-by-yoast-advanced

Ở đây là các chức năng thêm mà bạn không bắt buộc để sử dụng. Bao gồm:

  • Breadcrumb: Chèn một thanh điều hướng breadcrumb vào template và nó sẽ hiển thị với dạng có cấu trúc Rich Snippets. Tuy nhiên bạn sẽ cần chèn đoạn code của nó vào template (thường là single.php) để hiển thị.
  • Permalinks: Tối ưu lại đường dẫn tĩnh, như xoá chữ /category/ khi vào xem category, loại bỏ các từ không cần thiết, thêm / vào cuối permalink,…
  • RSS: Chèn một đoạn văn bản HTML vào đầu và cuối nội dung trong RSS Feed.

Tools

seo-by-yoast-tools

Đây là một số tính năng quản trị nhanh trong website, bao gồm:

  • Bulk Editor: Sửa title và metas nhanh ở nhiều post hoặc page khác nhau.
  • File Editor: Sửa file robots.txt và .htaccess trên host (Apache).
  • Import and Export: Xuất và nhập các thiết lập trong SEO by Yoast của bạn.

Cách dùng SEO by Yoast

Tối ưu SEO cho Post/Page

Khi bạn vào sửa hoặc thêm mới một Post hoặc Page thì bạn sẽ thấy phần meta box cho phép nhập các thông tin liên quan đến tối ưu SEO bao gồm title, description, thông tin hiển thị ở mạng xã hội hoặc tối ưu nâng cao như Redirect, tuỳ chỉnh index,…

 

Nhưng thông thường chúng ta chỉ sử dụng phần General mà thôi.

Tối ưu SEO cho taxonomy (tag, category,…)

Tương tự với các post type, bạn có thể tối ưu lại từng term trong các taxonomy như category, tag bằng cách sửa một term nào đó thì sẽ thấy phần tối ưu này.

seo-by-yoast-taxonomy