Chỉnh sửa gói người dùng

, Posted by

Từ bảng Reseller chính, bấm vào  biểu tượng “Edit User Packages”.

image_1

Bạn sẽ nhận thấy rằng không có gói nào được tạo ra trên tài khoản của bạn.Quan trọng là giờ tạo ra ít nhất một gói bởi vì các tài khoản người dùng (khách hàng) cần một gói để phân công. Nhấp vào liên kết “Add Package” ở trên cùng của màn hình.

image_2

Hãy nhớ nhập tên cho gói của bạn và nhấp vào nút “Save”.

Lưu ý:  Tên gói không được chứa khoản trắng.

 

Giải thích các tính năng

Bandwidth
     Băng thông được định nghĩa là tổng số truyền dữ liệu của tất cả người dùng của đại lý + trang web riêng của đại lý. Băng thông được đo bằng megabyte, vì vậy 5000 MB bằng khoảng 5 gigabyte chuyển. Khi một đại lý vượt quá / băng thông của mình, trang web của họ bị đình chỉ cho đến ngày đầu tiên của tháng tiếp theo.

Disk Space
      Đây là tổng số không gian lưu trữ cho tài khoản, theo MB. Các không gian đĩa được chia sẻ giữa một đại lý và tất cả / Users của mình. Khi đại lý đạt đến giới hạn không gian đĩa của họ, họ không được phép tải tập tin lên cho đến khi những tập tin khác bị xóa.

Domains
      Đây là tổng số các mục của một người dùng lưu trữ trên tài khoản của họ. Bạn có nhiều tên miền, một người dùng có thể thêm nhiều tên miền vào tài khoản của mình và cấu hình các lĩnh vực này thông qua bảng điều khiển.

Các tính năng từ các tài khoản chính (ví dụ như không gian đĩa và băng thông) được chia sẻ ở các mục bổ sung. Những người sử dụng tạo ra các lĩnh vực khác không nhận thêm không gian, băng thông, hoặc các tính năng khác được.

Subdomains
     Đây là tổng số các tên miền phụ mà người dùng được phép có trên tài khoản của họ.

E-Mail Accounts
    Đây là số lượng tài khoản email POP3 một người dùng được phép có.

E-Mail Forwarders
    Đây là số lượng địa chỉ chuyển tiếp một người dùng được phép có.

Mailing Lists
    Đây là số của Majordomo danh sách gửi thư một người dùng được phép có.

Autoresponders
    Đây là số trả lời tự động được phép có.

MySQL Databases
    Đây là số lượng các cơ sở dữ liệu MySQL một người dùng được phép có. Cơ sở dữ liệu MySQL được tính vào tổng số sử dụng không gian đĩa.

Domain Pointers
    Đây là số lĩnh vực mà có thể trỏ vào tài khoản chính của người dùng. Trong các lĩnh vực bổ sung thì tên miền được trỏ sẽ khác bởi vì tất cả các thành viên có thể làm là pointed-domain.com trực tiếp —> main-account.com. Những người không thể làm cho một trang web trên miền trỏ tới.

Tài khoản FTP
     Đây là số lượng các tài khoản FTP User có thể có. Nếu bạn đặt số này để 0, người dùng sẽ vẫn có một tài khoản FTP mặc định với quyền truy cập vào trang web của họ.

Anonymous FTP Accounts
     Điều này cho phép người sử dụng để cho phép đăng nhập vô danh với trang web FTP của họ. Người sử dụng có khả năng vô hiệu upload vô danh trong khi vẫn cho phép tải về vô danh. Anonymous FTP có thể gây hại đến trang web của người dùng, và nhiều đại lý chọn không cho phép truy cập FTP nặc danh.

CGI Access
     Điều này cho phép người sử dụng để chạy các script CGI. Nếu đây tính năng được kích hoạt, một thư mục / cgi-bin sẽ được tạo trong thư mục public_html của người dùng.

SSL Access
     Điều này cho phép người sử dụng để cài đặt chứng chỉ Secure Socket Layer (SSL) trên trang web của họ. Xin lưu ý rằng một địa chỉ IP tĩnh (dành riêng) là cần thiết để cho SSL làm việc. Nếu bạn cung cấp tên dựa trên hosting, sau đó bạn có thể vô hiệu hóa tính năng SSL.

SSH Access
     Điều này cho phép người sử dụng để truy cập vào máy chủ thông qua SSH (một dạng mã hóa của Telnet). Nhiều đại lý và Admins vô hiệu hóa tính năng này do khả năng lạm dụng (Người sử dụng có thể truy cập vào nội dung máy chủ).

DNS Control
     Điều này cho phép người sử dụng để thay đổi bản ghi DNS của họ (ví dụ như các bản ghi A, bản ghi MX, vv). Nhiều đại lý vô hiệu hóa tính năng này bởi vì Người dùng có thể vô hiệu hóa toàn bộ trang web của họ bằng cách vô tình xóa hoặc sửa đổi bản ghi tên miền.

Chỉnh sửa / Xóa gói
     Tại menu gói chính là một danh sách của tất cả các gói được tạo ra.

image_3

Để xóa một hoặc nhiều gói, chọn vào nút check bên cạnh các tên gói và nhấn vào nút “Delete Selected“. Trong ví dụ trên, nền Economy và Regular sẽ bị xóa.

Chú ý:  Xóa một gói sẽ không ảnh hưởng đến người dùng có tài khoản được kết hợp với gói phần đó. Tài khoản của họ sẽ vẫn không thay đổi (với các giới hạn như trước), trừ các tên gói sẽ không xuất hiện trong màn hình thông tin tài khoản của họ.

Để chỉnh sửa một gói phần mềm, nhấp vào tên gói (cột đầu tiên của bảng). Khi bạn hoàn tất, nhấp vào nút “Save”.

 

Cần thêm trợ giúp?

Hãy liên hệ với công ty lưu trữ của bạn để được hỗ trợ nhiều hơn, hoặc truy cập vào các diễn đàn hỗ trợ DirectAdmin tạihttp://forum.directadmin.com.