Chuyển nhượng IP

, Posted by

Từ bảng Reseller chính, nhấp vào biểu tượng “IP Assignment”.

image_9

Menu chuyển nhượng IP cho phép bạn xem và cấu hình cấp phát địa chỉ IP của bạn.  

 

IP máy chủ

Nếu bạn nhìn thấy một IP máy chủ trong bảng của bạn, nó có nghĩa là bạn được phép tạo tài khoản tên dựa trên bằng địa chỉ IP. Đó là, các trang web của khách hàng sẽ kết nối đến địa chỉ IP. Trong bảng trên, chúng ta thấy một IP máy chủ (216.194.67.119). Xin lưu ý rằng bạn không thể thay đổi địa chỉ IP này vì nó không thuộc sở hữu của bạn.

 

IP sở hữa

Một IP thuộc sở hữu là một địa chỉ IP được phân bổ để chỉ một người. Ví dụ, đại lý hostco (hostco) sở hữu 66.51.122.133, đó là địa chỉ IP của trang web của chính mình (nhớ rằng đại lý cũng là người sử dụng). Bạn có thể nghĩ rằng các địa chỉ IP thuộc sở hữu như địa chỉ IP tĩnh hoạc chuyên dụng.

Về mặt kỹ thuật, các đại lý “sở hữu” tất cả các địa chỉ IP trong bảng (ngoại trừ các KCN server). Đó là, các đại lý kiểm soát cách chúng được sử dụng.

 

IP chia sẻ

Một IP chia sẻ là một địa chỉ IP mà nhiều tài khoản có thể được gán cho nó. Trong ví dụ trên, chúng tôi đang sử dụng đại lý 66.51.122.137 cho tên dựa trên hosting. Đó là, ta có thể tạo ra các trang web không giới hạn để gắn đến địa chỉ IP này.

 

IP miễn phí

Một IP miễn phí là một địa chỉ IP không sử dụng bởi bất kỳ người dùng nào. Các đại lý có thể làm cho nó thuộc sở hữu của một người dùng duy nhất (để cung cấp cho trang web đó địa chỉ IP riêng của nó) hoặc các đại lý có thể làm cho nó được chia sẻ (và lưu trữ nhiều trang web từ địa chỉ IP).

 

Tên máy chủ

Cột nameserver là tên máy chủ IPS của đại lý đang sử dụng (điều này chỉ áp dụng nếu tài khoản của đại lý đi kèm với tên máy chủ riêng của mình). Địa chỉ IP cho các tên máy chủ vẫn còn duy trì miễn phí cho trang web hosting. Điều này có nghĩa là một tên máy chủ và một trang web với địa chỉ IP riêng của nó có thể tồn tại với nhau (sử dụng cùng địa chỉ IP). 

 

Thay đổi thiết lập IP

Chia sẻ địa chỉ IP

Để làm cho một địa chỉ IP được chia sẻ (chuyển nhượng cho nhiều người sử dụng / trang web), chọn check bên cạnh địa chỉ IP bạn muốn chia sẻ và sau đó nhấn vào nút “Share Select”.

Xin lưu ý rằng bạn không thể chia sẻ một địa chỉ IP mà hiện tại đang sở hữu và sử dụng của người sử dụng, vì điều này có thể gây ra trang web của họ hoạt động không đúng.

 

Giải phóng địa chỉ IP

Để giải phóng một địa chỉ IP (giao cho ai đó), chọn check bên cạnh địa chỉ IP bạn muốn giải phóng và sau đó nhấp vào “Free Select” nút.

Xin lưu ý rằng bạn không thể giải phóng một địa chỉ IP đang được sử dụng bởi người sử dụng, vì điều này sẽ gây ra trang web của họ ngừng hoạt động. Bạn chỉ có thể giải phóng địa chỉ IP miễn phí và không có các trang web liên kết với chúng.

 

Cần thêm trợ giúp?

Hãy liên hệ với công ty lưu trữ của bạn để được hỗ trợ nhiều hơn, hoặc truy cập vào các diễn đàn hỗ trợ DirectAdmin tạihttp://forum.directadmin.com.