• Từ bảng Reseller chính, nhấp vào biểu tượng “Create Accounts”. Trên đây là một ví dụ về các mục cần được điền. Mỗi mục sẽ được trình bày chi tiết bên dưới.   Username Tên người dùng phải dài 4-8 ký tự và có thể chứa các chữ cái hoặc số. Vui lòng nhập tên người dùng ở tất cả các chữ thường.Tên người … Read more →

  0
  10.000
 • Từ bảng Reseller chính, nhấp vào biểu tượng “List / Modify Accounts”. Một danh sách các khách hàng của bạn sẽ xuất hiện, cùng với băng thông của họ, sử dụng đĩa, số lượng tên miền, và trạng thái đình chỉ. Bạn có thể sắp xếp danh sách bằng cách nhấp vào tiêu đề cột. Ví dụ, để sắp xếp người dùng theo mức … Read more →

  0
  10.000
 • Từ bảng Reseller chính, bấm vào  biểu tượng “Edit User Packages”. Bạn sẽ nhận thấy rằng không có gói nào được tạo ra trên tài khoản của bạn.Quan trọng là giờ tạo ra ít nhất một gói bởi vì các tài khoản người dùng (khách hàng) cần một gói để phân công. Nhấp vào liên kết “Add Package” ở trên cùng của màn hình. Hãy … Read more →

  0
  10.000
 • Từ bảng Reseller chính, nhấp vào biểu tượng “Reseller Statistics”. Các bảng thống kê đại lý rất hữu ích vì nó cung cấp tổng số sử dụng tài khoản trong nháy mắt (= tổng số sử dụng tài khoản của bạn + tất cả các khách hàng của bạn). Thống kê băng thông được tính toán và cập nhật hàng đêm vào lúc … Read more →

  0
  10.000
 • Từ bảng Reseller chính, nhấp vào biểu tượng “Message All Users”. “To:” mặc định nó sẽ là “All Users.” Chọn ưu tiên nhắn tin, nhập chủ đề thư, và gõ thông tin tin nhắn của bạn vào nội dung thư.Nhấp vào nút “Save” khi bạn kết thúc. Tất cả người dùng của bạn sẽ nhận được thông báo thông qua bảng điều khiển … Read more →

  0
  10.000
 • Từ bảng Reseller chính, nhấp vào biểu tượng “Contact Server Admin”. “To:” sẽ được cài đặt sẵn là “Admin Support” Chọn ưu tiên nhắn tin, chủ đề thư, và gõ yêu cầu hỗ trợ của bạn vào nội dung thư. Nhấp vào nút “Save” khi bạn kết thúc. Admin máy chủ sẽ nhận được thông qua bảng điều khiển của hệ thống tin nhắn.   … Read more →

  0
  10.000
 • Từ bảng Reseller chính, nhấp vào biểu tượng “Import / Manage Skins”. Tài khoản của bạn đi kèm với hai giao diện: default (giao diện đồ họa) và power_user (giao diện văn bản).   Uploading Skins Để tải lên một skins mới, nhấp vào nút “Browse” và xác định vị trí các tập tin trên ổ cứng của bạn. File skin có dạng là name.tar.gz. Thứ … Read more →

  0
  10.000
 • Từ bảng Reseller chính, nhấp vào biểu tượng “IP Assignment”. Menu chuyển nhượng IP cho phép bạn xem và cấu hình cấp phát địa chỉ IP của bạn.     IP máy chủ Nếu bạn nhìn thấy một IP máy chủ trong bảng của bạn, nó có nghĩa là bạn được phép tạo tài khoản tên dựa trên bằng địa chỉ IP. Đó là, … Read more →

  0
  10.000
 • Từ bảng Reseller chính, nhấp vào biểu tượng “System / Services Info”. Các tính năng thông tin máy chủ cho phép bạn xác định việc sử dụng bộ nhớ của máy chủ, thời gian hoạt động, và tình trạng của tất cả các dịch vụ. Bạn có thể có được một ý tưởng về việc tất cả các máy chủ làm thế nào … Read more →

  0
  10.000
 • Từ bảng Reseller chính, nhấp vào biểu tượng “List / Modify Accounts”.   Gõ vào Username và mật khẩu mới hai lần, sau đó bấm vào nút “Submit”. Các tính năng thay đổi mật khẩu cũng có sẵn trong danh sách phần Modify Accounts, nhưng liên kết mật khẩu Change User được tạo trực tiếp trên trang chính của bảng điều khiển … Read more →

  0
  10.000
 • Từ bảng Reseller chính, bấm vào biểu tượng “Name Server”. Các tính năng tên máy chủ cho phép bạn tạo ra các máy chủ tên cho các trang web của khách hàng của bạn.   Ví dụ, khách hàng của chúng tôi (Tên đăng nhập: gary) muốn cho máy chủ tên miền của riêng mình (garys-domain.com). Đó là, ông muốn có ns1.garys-domain.com và ns2.garys-domain.com … Read more →

  0
  10.000