DNS Administration

, Posted by

Từ menu Administrator chính, nhấp vào liên kết “DNS Administration” . Bạn sẽ thấy một trang trông như thế này:

image_6

Menu chính DNS cho phép bạn chỉnh sửa các thiết lập DNS của bất kỳ tên miền lưu trữ trên máy chủ. Nhấp vào tên miền mà bạn muốn chỉnh sửa. Trong ví dụ này, chúng ta sẽ kích garys-site.com

image_7

Lưu ý:  Có hai cách để nhập một hostname:

1.  Tên máy đầy đủ theo sau một khoảng thời gian: full.hostname.com.

2.  Các tên miền phụ : full

Ví dụ, các record đầu tiên trong bảng trên có thể đọc:

ftp  A  66.51.122.139   or

ftp.garys-site.com.  A  66.51.122.139

Cả hai hồ sơ làm điều tương tự. Các phần dưới đây có thể thảo luận về phương pháp duy nhất nhưng chấp nhận được.

Gợi ý:  Nếu bạn không chắc chắn làm thế nào để nhập một hồ sơ, xem xét các record hiện có trong bảng hướng dẫn.

Records Explained: A, CNAME, NS, MX, and PTR.

 

A RECORDS

Địa chỉ record (A) đạo một hostname đến một địa chỉ số IP. Ví dụ, nếu bạn muốn mycomputer.yourdomain.com để trỏ đến máy tính ở nhà của bạn (ví dụ đó là 192.168.0.3), bạn sẽ nhập một record mà hình như:

image_24

Lưu ý:  Bạn phải đặt một khoảng thời gian sau tên máy chủ. Đừng để thời gian sau các địa chỉ IP.

 

CNAME RECORDS

CNAME cho phép một máy tính được biết đến bởi một hoặc nhiều tên máy. Phải luôn có một bản ghi A đầu tiên, và điều này được gọi là tên kinh điển hay chính thức. Ví dụ như:

yourdomain.com.  A  192.168.0.1

Sử dụng CNAME, bạn có thể điểm tên máy khác với tên kinh điển (A record) địa chỉ. Ví dụ như:

ftp.yourdoman.com.  CNAME  yourdomain.com.

mail.yourdomain.com.  CNAME  yourdomain.com.

ssh.yourdomin.com.  CNAME  yourdomain.com.

Bản ghi CNAME để có thể truy cập vào tên miền của bạn thông qua ftp.yourdomain.com, mail.yourdomain.com, vv Nếu không có một bản ghi CNAME thích hợp, bạn sẽ không thể kết nối với máy chủ của bạn bằng cách sử dụng địa chỉ như vậy.

Entering a CNAME record

Nếu chúng ta muốn home.site-helper.com để trỏ đến site-helper.com, chúng ta có thể nhập các bản ghi trong hai cách:

image_25

Phương pháp đầu tiên cho phép bạn chỉ cần nhập tên miền phụ. Đừng để một thời gian sau khi các tên miền phụ.

image_26

Phương pháp thứ hai đòi hỏi bạn phải nhập toàn bộ tên máy, theo sau là một khoảng thời gian.

 

NAMESERVER (NS) RECORDS

NS records chỉ định tên các máy chủ có thẩm quyền đối với tên miền.

Entering a NS record

Bước đầu tiên là để xóa các bản ghi NS cũ từ bảng trên.

Sau đó, nhập vào hai record máy chủ mới. Hãy chắc chắn rằng tên máy chủ được theo sau bởi một khoảng thời gian, như trong ví dụ này:

image_27

Hãy chắc chắn để đặt một khoảng thời gian sau khi tên máy chủ trong một bản ghi NS (ns1.newnameserver.com. Và không phải ns1.newnameserver.com).

 

MX RECORDS

Miễn phí dịch vụ e-mail như everyone.net yêu cầu thay đổi MX được thực hiện để cho phần mềm của họ có thể làm việc. Sự thay đổi này cho phép tên miền của bạn được chuyển đến máy chủ của họ. Xin lưu ý rằng thay đổi bản ghi MX sẽ ngăn chặn các tài khoản POP3 hiện nay, giao nhận, Autoresponders, và danh sách gửi thư của bạn hoạt động.

Để thay đổi bản ghi MX, đầu tiên truy cập “E-Mail Menu” từ bảng điều khiển. Sau đó, nhấp vào “MX Records” biểu tượng.

image_23

Đầu tiên, xóa các bản ghi MX cũ bằng cách nhấp vào check bên cạnh tên ghi và bấm “Delete Selected”. Bây giờ có phải là không có bản ghi MX được liệt kê.

Tiếp theo, gõ vào tên máy, theo sau là một khoảng thời gian, trao cho bạn bởi nhà cung cấp e-mail. Sau đó chọn mức độ ưu tiên (thường là 10) từ hộp thả xuống ở bên phải. Mức độ ưu tiên cũng sẽ được nhà cung cấp e-mail cho bạn. Nhấp vào “Thêm”.

Chú ý:  Hãy chắc chắn để đặt một khoảng thời gian vào cuối tên máy.

Để khôi phục lại các thiết lập ban đầu MX, nhập yourdomain.com. và ưu tiên 0 sau khi xóa các bản ghi MX khác.

 

PTR RECORDS

Hồ sơ Pointer (PTR) được sử dụng để tra cứu ngược lại. Ví dụ, để làm cho 192.168.0.1 thành www.yourdomain.com record sẽ như thế nào:
1.0.168.192.in-addr.arpa  PTR  www.yourdomain.com.

Chú ý:  Các địa chỉ IP bị đảo ngược trong lĩnh vực đầu tiên. Vui lòng sử dụng một thời gian sau khi tên máy của bạn (lĩnh vực thứ hai).

Phương pháp “in-addr-arpa” là thường xuyên nhất được sử dụng.

 

Cần thêm trợ giúp?

Hãy liên hệ với công ty lưu trữ của bạn để được hỗ trợ nhiều hơn, hoặc truy cập vào các diễn đàn hỗ trợ DirectAdmin tại http://forum.directadmin.com.