Hệ thống / thông tin dịch vụ

, Posted by

Từ bảng Reseller chính, nhấp vào biểu tượng “System / Services Info”.

image_10

Các tính năng thông tin máy chủ cho phép bạn xác định việc sử dụng bộ nhớ của máy chủ, thời gian hoạt động, và tình trạng của tất cả các dịch vụ. Bạn có thể có được một ý tưởng về việc tất cả các máy chủ làm thế nào bằng cách phân tích sử dụng bộ nhớ (ví dụ, không có bộ nhớ vật lý hoặc trao đổi miễn phí cho một máy chủ tải nặng).

System Uptime hiện chiều dài của thời gian máy chủ đã được tiến hành tính từ lúc khởi động lại cuối cùng của nó.  

Nếu một dịch vụ không hiển thị trạng thái “Running”, sau đó nó có thể xuống. Ví dụ, nếu bảng cho thấy ProFTPD là xuống, sau đó bạn sẽ không thể đăng nhập bằng FTP cho đến khi khởi động lại máy chủ của Admin dịch vụ.

 

Cần thêm trợ giúp?

Hãy liên hệ với công ty lưu trữ của bạn để được hỗ trợ nhiều hơn, hoặc truy cập vào các diễn đàn hỗ trợ DirectAdmin tạihttp://forum.directadmin.com.