Hệ thống / Thông tin dịch vụ

, Posted by

Từ menu Administrator chính, nhấp vào liên kết “System / Services Info”. Bạn sẽ thấy một trang trông như thế này:

image_9

Bảng dịch vụ cung cấp cho bạn:

  • Các ID quá trình của các dịch vụ
  • Các trạng thái của dịch vụ (chạy / dừng)
  • Khả năng để bắt đầu một dịch vụ
  • Khả năng ngăn chặn một dịch vụ
  • Khả năng khởi động lại một dịch vụ
  • Khả năng tải lại một dịch vụ

Để bắt đầu, dừng, khởi động lại, hoặc tải lại một dịch vụ, nhấp vào liên kết thích hợp bên cạnh các dịch vụ mà bạn muốn làm việc với.

Cảnh báo:  Ngừng dịch vụ nhất định (chẳng hạn như Apache) sẽ gây ra các bảng điều khiển ngừng hoạt động.

 

Thông tin hệ thống

Ở dưới cùng của bảng dịch vụ là một liên kết gọi là “System Information.” Nhấn vào liên kết này để xem thêm thông tin về tình trạng của máy chủ của bạn:

image_10

 

Cần thêm trợ giúp?

Hãy liên hệ với công ty lưu trữ của bạn để được hỗ trợ nhiều hơn, hoặc truy cập vào các diễn đàn hỗ trợ DirectAdmin tại http://forum.directadmin.com.