Hiện tất cả người dùng

, Posted by

Từ menu Administrator chính, nhấp vào liên kết “Show All Users”. Bạn sẽ thấy một trang trông như thế này

image_4:

Bạn có thể sắp xếp danh sách bằng cách nhấp vào cột tiêu đề. Ví dụ, để sắp xếp người dùng theo mức sử dụng băng thông, nhấp vào “Bandwidth” ở phía trên cùng của bảng.

 

Chỉnh sửa một tài khoản

Để thay đổi một tài khoản, click vào tên người dùng trong cột đầu tiên của bảng. Sau đó bạn sẽ được đưa đến màn hình tài khoản người dùng. Nhấp vào “Modify User <username>” nút ở phía trên cùng của màn hình. Trong ví dụ này, chúng tôi đã nhấp vào dùng “gary” và sau đó nhấp vào “Modify User gary.”

image_29

Để thay đổi gói cước của người dùng, chỉ cần chọn tên gói mong muốn từ trình đơn thả xuống và nhấn “Save”. Hoặc, bạn có thể tự chỉnh sửa cài đặt của tài khoản bên dưới. Xin lưu ý rằng bạn không thể thay đổi địa chỉ IP hoặc tên miền tên một người dùng. Nếu thay đổi như vậy đòi hỏi rằng bạn gỡ bỏ và tái tạo các tài khoản người dùng.

Hãy chắc chắn nhấp vào “Save” khi bạn hoàn tất việc thay đổi.

 

Xóa người dùng

Người dùng được xóa bằng cách check bên cạnh các người dùng, sau đó nhấn vào nút “Delete” ở dưới cùng của bảng. Bạn có thể xóa nhiều người sử dụng cùng một lúc. Xóa một người dùng có nghĩa là tài khoản ấy và tất cả các tập tin / thư mục được gỡ bỏ.

 

Đình chỉ / bỏ đình chỉ người dùng

Bạn có thể tạm dừng / bỏ tạm dừng bằng cáduwngcheck vào bên cạnh các người dùng, sau đó nhấn vào nút “Suspend/Unsuspend”.

 

Một trang web bị đình chỉ ngừng hoạt động hoàn toàn. Các khách hàng không thể đăng nhập vào bảng điều khiển, truy cập FTP, vv . Khách thăm trang web khách hàng bị đình chỉ sẽ thấy thông báo lỗi 404 vì các tập tin tên miền là không còn nữa. (Xin lưu ý trong số các tập tin của khách hàng sẽ không ai bị xóa, chỉ không có.)

Chú ý: Người dùng sẽ tự động bị đình chỉ do DirectAdmin do vượt hạn mức băng thông có thể bị tạm ngưng, nhưng DirectAdmin sẽ tự động đình chỉ họ một lần nữa vào ngày hôm sau lúc nửa đêm (giả định hạn ngạch băng thông của họ đã không được nâng cấp).

 

Gửi tin nhắn

Để gửi tin nhắn đến người sử dụng cụ thể, chọn vào check bên cạnh tên tài khoản trong bảng và nhấp vào nút “Send a Message”. Bạn sẽ thấy một màn hình trông như thế này:

image_28

“To:” nó vẫn hiện là “Nhiều người dùng” nếu bạn chỉ đánh dấu vào một username trong bảng. Đặt ưu tiên cho thư, chủ đề và tin nhắn, sau đó bấm vào nút “Save”.

 

Cần thêm trợ giúp?

Hãy liên hệ với công ty lưu trữ của bạn để được hỗ trợ nhiều hơn, hoặc truy cập vào các diễn đàn hỗ trợ DirectAdmin tại http://forum.directadmin.com.