Hướng dẫn Easy Social Share

, Posted by

Social Sharing

Template & Style

Buttons Style – Chọn từ dropdown xổ xuống kiểu hiển thị button mặc định. Bạn có 4 lựa chọn:

Buttons Style
  • Display as share button with icon and network name –đây là cách hiển thị mặc định, nếu bạn không có bất kì lựa chọn nào ở đây. Sự khác nhau phụ thuộc vào mẫu bạn thích các nút sẽ trông như thế này:
Display as - name plus icon
  • Display as share button with network name and without icon – Lựa chọn này sẽ chỉ hiện tên trên các nút. Sự khác nhau phụ thuộc vào mẫu bạn thích các nút sẽ trông như thế này:
Display as - name without icon
  • Display share buttons only as icon without network names – Lựa chọn này sẽ chỉ hiển thị icon mạng xã hội trên các nút. Sự khác nhau phụ thuộc vào mẫu bạn thích các nút sẽ trông như thế này:
Display as - only icon
  • Display share buttons as icon with network name appear when button is pointed – Lựa chọn này chỉ hiển thị icon mạng xã hội. Tên của mỗi button mạng xã hội chỉ hiện ra khi bạn rê chuột lên .

Buttons Align – Chọn cách button sẽ đươc căn lề trái (mặc đinh), phải, giữa.

Template – Chọn mẫu hiển thị từ danh sách, mỗi mẫu đều có hình ảnh minh họa từ đó bạn có thể chọn đươc mẫu mình thích.

2016-03-04_10-53-41

Buttons width

Width of buttons – Sử dụng dropdown menu để set độ rông của button

Screenshot_2
  • Automatic Width – sẽ phụ thuộc vào chiều rộng mẫu bạn sử dụng .
  • Fixed Width – cho phép bạn lựa chọn tùy chỉnh với các nút của bạn thông qua các tùy chọn dưới đây – Fixed width share buttons.
  • Full Width – Sẽ hiển thị các nút của bạn trên toàn bộ chiều rộng của khu vực nội dung của bạn. Thông qua các tùy chọn dưới đây – Full width share buttons, bạn có thể quản lý các thiết lập đó chính xác hơn.
  • Display in columns – sẽ cho phép bạn sắp xếp các nút như là các cột. Thông qua các tùy chọn dưới đây – Display in columns, bạn có thể quản lý các thiết lập đó chính xác hơn.

Social Networks

Social Networks – Chọn các mạng xã hội từ danh sách kéo thả để sắp lại thứ tự hiển thị.

 2016-03-04_11-19-04