Hướng dẫn sử dụng Easy WP SMTP

, Posted by

Để gửi và nhận mail bình thường cần cấu hình SMTP
2016-03-03_15-12-56

 

2016-03-03_15-42-40

 

Nếu test mail báo lỗi kiểm tra lại các thông tin đã nhập hoặc thực hiện theo các bước sau:

Bước 1:

2016-03-03_15-27-59

2016-03-03_15-32-51

2016-03-03_15-23-55

 

Bước 2:

2016-03-03_15-34-47

2016-03-03_15-53-02