Hướng dẫn sử dụng Logos Showcase

, Posted by

Logos là mục để đăng các logo đối tác cho website

2016-03-04_8-49-31

Để thêm logo mới chọn Logos -> Add New Logo

2016-03-03_16-19-22

 

2016-03-03_16-23-56

Để xóa Logo: Rê chuột lên logo cần xóa chọn Thùng rác

2016-03-03_16-25-43

Mục Layout để chọn cách hiển thị logo dạng carousel chạy qua trái hoặc phải hoặc dạng grid cố định

2016-03-03_16-27-24