Liên hệ với quản trị máy chủ

, Posted by

Từ bảng Reseller chính, nhấp vào biểu tượng “Contact Server Admin”.

image_6

“To:” sẽ được cài đặt sẵn là “Admin Support” Chọn ưu tiên nhắn tin, chủ đề thư, và gõ yêu cầu hỗ trợ của bạn vào nội dung thư. Nhấp vào nút “Save” khi bạn kết thúc.

Admin máy chủ sẽ nhận được thông qua bảng điều khiển của hệ thống tin nhắn.

 

Cần thêm trợ giúp?

Hãy liên hệ với công ty lưu trữ của bạn để được hỗ trợ nhiều hơn, hoặc truy cập vào các diễn đàn hỗ trợ DirectAdmin tạihttp://forum.directadmin.com.