Quản lý gói đại lý

, Posted by

Từ menu Administrator chính, nhấp vào liên kết “Manage Reseller Packages”. Bạn sẽ thấy một trang trông như thế này:

image_21

Nếu tài khoản Admin của bạn mới được tạo ra, bạn sẽ nhận thấy rằng không có gói Reseller nào được tạo. Điều quan trọng để tạo ra ít nhất một gói bây giờ là vì tài khoản Reseller cần một gói được phân công. Nhấp vào “Add Package” liên kết ở trên cùng của màn hình.

image_2

Nhập tên cho gói của bạn và nhấp vào nút “Save”.

Chú ý:  Khoảng trắng không được phép có trong tên gói.

 

Giải thích các tính năng

Bandwidth
      Băng thông được định nghĩa là tổng số truyền dữ liệu của tất cả người dùng của đại lý + trang web riêng của đại lý. Băng thông được đo bằng megabyte, vì vậy 5000 MB bằng khoảng 5 gigabyte chuyển. Khi một đại lý vượt quá / băng thông của mình, trang web của họ bị đình chỉ cho đến ngày đầu tiên của tháng tiếp theo.

Disk Space
     Đây là tổng số không gian lưu trữ cho tài khoản, theo MB. Các không gian đĩa được chia sẻ giữa một đại lý và tất cả / Users của mình. Khi đại lý đạt đến giới hạn không gian đĩa của họ, họ không được phép tải  tập tin lên cho đến khi những tập tin khác bị xóa.

Virtual Domains
    Đây là số lĩnh vực thực tế của một đại lý có để lưu trữ. Là một quản trị viên, bạn có thể thiết lập tính năng này để “không giới hạn” và để cho các công việc trong đại lý, không gian đĩa và băng thông giới hạn cho khách hàng của mình. Xin lưu ý rằng số lượng các tên miền ảo là không bằng với số người sử dụng, bởi vì Người dùng có thể có nhiều tên miền trên một tài khoản.

Subdomains
      Đây là tổng số các tên miền phụ một đại lý được phép để lưu trữ. Xin lưu ý rằng một người duy nhất có thể có nhiều tên miền phụ, do đó, tốt nhất để thiết lập này một số lớn hoặc để “Unlimited”.

IPs  [important reading]
     Đây là tổng số địa chỉ IP được phân bổ cho một đại lý. Mọi tính năng khác (ví dụ như máy chủ tên cá nhân và IP tĩnh chuyên dụng cho trang web của đại lý) lấy từ số địa chỉ này.

Ví dụ, nếu bạn di chuyển xuống cuối bảng bạn sẽ thấy thiết lập các “Personal DNS”. Nếu bạn chọn tùy chọn “Uses 3 IP’s, domain gets own IP”, các đại lý sẽ nhận được một IP tĩnh cho trang web của mình, và hai địa chỉ IP bổ sung cho các tên máy chủ. Tuy nhiên, tính năng này sẽ không hoạt động nếu số lượng địa chỉ IP trong “IPs” là ít hơn ba (3).

Tất nhiên, bạn có thể phân bổ nhiều IP hơn cần thiết để một đại lý có thể cung cấp IP tĩnh dành cho khách hàng của họ.

E-Mail Accounts
     Đây là số lượng tài khoản email POP3 một đại lý được phép cung cấp.

E-Mail Forwarders
     Đây là số lượng địa chỉ chuyển tiếp một đại lý được phép cung cấp.

Mailing Lists
      Đây là số của danh sách Majordomo gửi thư một đại lý được phép cung cấp.

Autoresponders
      Đây là số trả lời tự động của một đại lý được phép cung cấp.

MySQL Databases
      Đây là số lượng các cơ sở dữ liệu MySQL một đại lý được phép cung cấp. Cơ sở dữ liệu MySQL được tính vào tổng số sử dụng không gian đĩa.

Domain Pointers
      Đây là số tên miền trỏ đến mà đại lý được phép cung cấp.

FTP Accounts
      Đây là số lượng các tài khoản FTP một đại lý được phép cung cấp. Nếu bạn thiết lập số này là 0, mỗi người dùng sẽ vẫn có một tài khoản FTP mặc định với quyền truy cập vào trang web của họ.

Anonymous FTP Accounts
      Điều này cho phép người sử dụng (bao gồm cả đại lý) để cho phép đăng nhập vô danh đến site FTP của họ. Người sử dụng có khả năng vô hiệu upload vô danh trong khi vẫn cho phép tải về vô danh. Anonymous FTP có thể gây hại đến trang web của người dùng, và nhiều Admins chọn không cho phép truy cập FTP nặc danh.

CGI Access
      Điều này cho phép người sử dụng để chạy các script CGI. Nếu đây tính năng được kích hoạt, một thư mục cgi-bin sẽ được tạo trong thư mục public_html của người dùng.

SSL Access
     Điều này cho phép đại lý để cho phép người sử dụng để cài đặt chứng chỉ Secure Socket Layer (SSL) trên trang web của họ. Xin lưu ý rằng cần có riêng một địa chỉ IP tĩnh (dành riêng) cho SSL để làm việc. Nếu bạn cung cấp tên dựa trên hosting, sau đó bạn có thể vô hiệu hóa tính năng SSL.

SSH Access
    Điều này cho phép đại lý để truy cập vào máy chủ thông qua SSH (một dạng mã hóa của Telnet).

SSH Access for Users
     Điều này cho phép người sử dụng tạo ra bởi đại lý để truy cập vào máy chủ thông qua SSH (một dạng mã hóa của Telnet). Nhiều đại lý và Admins vô hiệu hóa tính năng này do khả năng lạm dụng (Người sử dụng có thể truy cập vào nội dung máy chủ). Việc kích hoạt tính năng này có nghĩa là đại lý có khả năng cung cấp truy cập SSH đến người dùng của họ.

DNS Control
      Điều này cho phép người sử dụng để thay đổi bản ghi DNS của họ (ví dụ như các bản ghi A, bản ghi MX, vv). Nhiều đại lý / Admins vô hiệu hóa tính năng này bởi vì Người dùng có thể vô hiệu hóa toàn bộ trang web của họ bằng cách vô tình xóa hoặc sửa đổi bản ghi tên miền.

Personal DNS’s
     Tính năng này tạo ra để cá nhân hoá tên máy chủ cho các đại lý (ví dụ như ns1.resellers-domain.com và ns2.resellers-domain.com). Có ba lựa chọn:

1.  None. Không có máy chủ tên cá nhân được tạo ra cho các đại lý.

2.  2 địa chỉ IP (ns1 trang web / và ns2).

3.  3 địa chỉ IP (trang web, ns1, ns2).

Lưa ý:   Hãy chắc chắn rằng số lượng thích hợp của địa chỉ IP được thiết lập trong lĩnh vực “IP” (ở trên).

Share Server IP
     Tính năng này cho phép đại lý để tạo ra các tên trang web bằng cách sử dụng địa chỉ IP chính của máy chủ.

 

Chỉnh sửa / xóa gói

Tại menu chính trọn gói Reseller là một danh sách của tất cả các gói được tạo ra.

image_3

Để xóa một hoặc nhiều gói, chọn dấu check cạnh các tên gói và nhấn vào nút “Delete Selected”. Trong ví dụ trên,gói Economy and Regular sẽ bị xóa.

Chú ý:  Xóa một gói sẽ không ảnh hưởng đến đại lý có tài khoản được kết hợp với gói phần mềm đó. Tài khoản của họ sẽ vẫn không thay đổi (với các giới hạn như trước). Tuy nhiên, tên gói sẽ không còn xuất hiện trong màn hình thông tin tài khoản của họ.

Để chỉnh sửa một gói phần mềm, nhấp vào tên gói (cột đầu tiên của bảng). Khi bạn hoàn tất, nhấp vào nút “Save”.

 

Cần thêm trợ giúp?

Hãy liên hệ với công ty lưu trữ của bạn để được hỗ trợ nhiều hơn, hoặc truy cập vào các diễn đàn hỗ trợ DirectAdmin tại http://forum.directadmin.com.