Quản lý tập tin

, Posted by

Quản lý tập tin

Tài liệu này cung cấp thông tin về xây dựng trong quản lý tập tin của DirectAdmin. Việc quản lý tập tin cho phép bạn tương tác với hệ thống tập tin của máy chủ. Bạn có thể điều hướng các thư mục, tập tin sao chép, di chuyển file, đổi tên file, xóa các tập tin, cho phép thay đổi tập tin, tạo thư mục mới, tạo tập tin mới, và tải lên các tập tin thông qua trình duyệt web của bạn.  

Lưu ý:   Sử dụng quản lý tập tin với phần mở rộng FrontPage cài đặt MS không được khuyến cáo. Sử dụng FrontPage để thay thế.

 

Trình Duyệt   

Việc quản lý tập tin có thể được truy cập thông qua trình đơn bảng điều khiển chính bằng cách nhấp vào biểu tượng “File Manager” . Một liên kết để quản lý tập tin cũng nằm ở góc dưới bên trái của màn hình.

image_61

Duyệt qua các thư mục được thực hiện bằng cách nhấp chuột vào tên thư mục hoặc biểu tượng thư mục (bên trái của tên thư mục). Ví dụ, nhấn vào “lĩnh vực” liên kết (hoặc biểu tượng thư mục) sẽ đưa chúng ta đến một màn hình trông như thế này:

image_62

Bạn luôn có thể quay trở lại thư mục trước đó bằng cách nhấn vào liên kết “../ Up Level” . Các liên kết “File Manager” ở góc dưới bên trái của màn hình sẽ luôn luôn đưa bạn trở về thư mục cao nhất có thể.

 

Sao chép tập tin

Việc quản lý tập tin giúp bạn dễ dàng sao chép các tập tin giữa các thư mục. Bước đầu tiên là để điều hướng đến thư mục nguồn. Đó là, đi vào thư mục bạn muốn sao chép các tập tin từ. Trong ví dụ này, chúng ta đang ở trong public_html và chúng tôi muốn sao chép vào thư mục license.txt public_ftp.

image_63

Thứ hai, chọn vào ô vuông cạnh các tập tin mà bạn muốn sao chép. Sau đó, chọn thư mục đích từ trình đơn thả xuống bên cạnh “Move To”. Trong hình ở trên thư mục /public_ftp được chọn. Cuối cùng, nhấp vào “Copy To”.  

Người quản lý tập tin sau đó sẽ hỏi bạn có muốn ghi đè lên bất kỳ muốn tập tin hiện có. Nếu bạn chọn không, chỉ những tập tin không tồn tại trong thư mục đích sẽ được sao chép. Khi đã chép xong, bạn sẽ được đưa đến thư mục đích và bạn sẽ thấy các file đã được copy sang. 

 

Di chuyển tập tin

Để di chuyển các tập tin, sử dụng các thủ tục tương tự như sao chép các tập tin, trừ nhấp nút nút Move To” thay vì “Copy To”. Khi di chuyển hoàn tất, bạn sẽ được đưa đến thư mục đích và bạn sẽ thấy các file bị di chuyển đó.

 

Đổi tên tập tin / thư mục

Tiếp đến từng tập tin / thư mục trong cột Action” (cột thứ ba từ tên tập tin / thư mục) là một liên kết “Rename” . Nhấp vào liên kết bên cạnh các tập tin hoặc thư mục mà bạn muốn thay đổi tên.

image_68

 

Đầu tiên, gõ vào tên tập tin mới. Nếu một tập tin đã tồn tại bằng cái tên đó, nhấp vào ô vuông bên cạnh nếu bạn muốn ghi đè lên tập tin đó.

 

Xóa tập tin / thư mục

image_70

 

Các bước để xóa một thư mục (folder) cũng tương tự như các bước để xóa một tập tin. Xin lưu ý rằng việc xóa một thư mục cũng sẽ xóa tất cả mọi thứ bên trong của nó.

Đầu tiên, chọn ô vuông bên cạnh các tập tin hoặc thư mục mà bạn muốn xóa. Sau đó, nhấn vào nút “Delete” ở dưới cùng bên phải của bảng. Một popup sẽ xuất hiện hỏi “Are you sure you want to delete these files?” Nhấp vào “OK.” 

 

Thay đổi cho phép file

Cấp độ cho phép hiện tại được liệt kê trong bảng dưới cột “Perm.” (cột thứ hai từ tên tập tin / thư mục ). Để thay đổi mức độ cho phép của một tập tin hoặc thư mục:

1. Đặt một kiểm tra (cột cuối cùng) của file hoặc thư mục bạn muốn thay đổi.

2. Nhập vào những phép toán trong hộp văn bản.

3. Nhấp vào nút Set Permission“.

Một số cấp phép phổ biến là:

 

File

600 Làm cho một tập tin không thể truy cập

644 Readable bởi tất cả mọi người (ví dụ như tài liệu HTML)

666 tập tin có thể được đọc và sửa đổi (ví dụ như cho các tập tin HTML được sửa đổi bởi các kịch bản)

755 tập tin có thể được đọc và thực hiện bởi tất cả mọi người (ví dụ như cho các kịch bản)

777 Có thể ghi và thực thi bởi tất cả mọi người (không khuyến khích)

 

Thư mục

711 tập tin trong thư mục có thể được đọc bởi tất cả mọi người, nhưng không phải nội dung thư mục

755 tập tin và thư mục của nội dung có thể được nhìn thấy bởi tất cả mọi người

777 Cho phép đầy đủ đọc / ghi / xóa quyền truy cập vào một thư mục (không khuyến khích)

 

 

Tạo thư mục mới

image_71

Tạo một thư mục mới là rất đơn giản. Đầu tiên, điều hướng đến thư mục mà bạn muốn thư mục mới được. Ví dụ, nếu bạn muốn tạo http://www.domain.com/news/, sau đó bạn sẽ điều hướng đến thư mục public_html.

Tiếp theo, gõ tên thư mục ở dưới cùng của màn hình và nhấp vào nút “Create”. Xin lưu ý rằng cố gắng để tạo ra một thư mục đã tồn tại sẽ không làm hỏng các thư mục hiện có trong bất kỳ cách nào.

 

Tạo tập tin mới

image_72

 

Để tạo một tập tin mới:

1. Điều hướng đến thư mục mà bạn muốn các tập tin được làm mới.

2. Gõ vào tên tập tin trong “Create New File” hộp văn bản.

3. Kiểm tra “HTML mẫu” để chèn các thẻ HTML vào file (tùy chọn)

4. Nhấp vào nút “Create”.

 

Chỉnh sửa tập tin

Một số tập tin có thể được chỉnh sửa trong quản lý tập tin. Để chỉnh sửa một tập tin, bấm vào “Edit” trong “Action” cột bên cạnh các tập tin.

image_73

 

Trong ví dụ này, chúng tôi đang chỉnh sửa dns.html. Để lưu các tập tin, nhấp vào nút “Save As”.

Các nút “Preview HTML” sẽ bật lên các tài liệu trong một cửa sổ mới, cho phép bạn xem các trang web trước khi lưu nó.  

 

Tải lên tập tin

1. Điều hướng đến thư mục mà bạn muốn tải lên các tập tin.

2. Nhấp vào “Tải lên tập tin vào thư mục hiện tại” nút ở dưới cùng của màn hình.

image_18 (1)

3. Bạn sẽ thấy tám (8) lĩnh vực. Bấm vào nút “Browse” để chọn các tập tin bạn muốn tải lên.

     Bấm vào nút “Upload files to current directory” nếu bạn muốn tải lên tám tập tin cùng một lúc.

image_19 (1)

5. Bấm vào “Upload Files”.

 

Cần thêm trợ giúp?

Hãy liên hệ với công ty lưu trữ của bạn để được hỗ trợ nhiều hơn, hoặc truy cập vào các diễn đàn hỗ trợ DirectAdmin tạihttp://forum.directadmin.com.