Sao lưu trang web

, Posted by

Sao lưu trang web

Phần này bao gồm việc lựa chọn gì để tiết kiệm, tạo bản sao lưu, lưu trữ các bản sao lưu, khôi phục từ một bản sao lưu trang web của bạn . Chúng tôi đề nghị rằng các trang web lớn hơn sao lưu dữ liệu của họ ít nhất một lần mỗi tuần, trong khi các trang web nhỏ hơn nên sao lưu mỗi 2-4 tuần.

 

Chọn gì để Lưu  

Đầu tiên, truy cập vào menu sao lưu trang web bằng cách nhấp vào biểu tượng “Site Backup” trên màn hình bảng điều khiển chính. Như bạn có thể thấy, có rất nhiều điều để sao lưu.

image_82

 

Dữ liệu trang web

Domains Directory

Điều này sẽ sao lưu tất cả các tập tin trong thư mục tên miền của bạn. Nếu bạn có nhiều hơn một tên miền, sau đó tất cả các tên miền của bạn sẽ được sao lưu. Sao lưu các thư mục bao gồm: các bản ghi, private_html, public_ftp, public_html, và số liệu thống kê. Bởi vì tên miền con là trong thư mục public_html của bạn, nó cũng được sao lưu. Chọn tùy chọn này nếu bạn chỉ quan tâm đến nội dung của trang web, và không phải cài đặt.

 

Subdomain Lists

Điều này sẽ sao lưu các tên subdomain mà bạn đã tạo. Nó sẽ không sao lưu các tập tin bên trong các tên miền phụ. Sử dụng tùy chọn này nếu bạn có nhiều tên miền phụ. Nếu bạn không sao lưu các danh sách tên miền phụ, bạn sẽ phải tự tái tạo mỗi tên miền phụ trong trường hợp hệ thống bị lỗi. 

 

E-mail

POP Accounts:   sẽ backup các thiết lập tài khoản này cho tất cả các địa chỉ email POP của bạn.

Forwarders:   Điều này sẽ sao lưu tất cả các giao thức tạo ra bởi bạn.

Autoresponders:   sẽ backup tất cả các tài khoản trả lời tự động này  các nội dung tin nhắn của Autoresponders.

Vacation Messages:   sẽ backup tất cả các cài đặt tin nhắn kỳ nghỉ này và các thông điệp kỳ nghỉ riêng của mình.

E-mail Settings:   sẽ backup này tất cả các bộ lọc và các-tất cả địa chỉ e-mail.

 

FTP

Tài khoản FTP

Điều này sẽ sao lưu tất cả các tài khoản FTP tạo ra bởi bạn. Xin lưu ý rằng nó không sao lưu các tập tin trong các thư mục FTP. Nếu bạn cần sao lưu nội dung của các thư mục FTP, xin vui lòng chọn “Domains Directory” từ màn hình sao lưu chính.

 

Cài đặt FTP

Sao lưu này sẽ ưu đãi FTP của bạn, chẳng hạn như liệu FTP ẩn danh được kích hoạt và nếu một người dùng vô danh có thể tải lên.

 

Cơ sở dữ liệu

Sao lưu tất cả các cơ sở dữ liệu người dùng

Điều này sẽ sao lưu tất cả các cơ sở dữ liệu MySQL liên kết với tài khoản của bạn. Bạn nên sao lưu cơ sở dữ liệu của bạn thường xuyên, đặc biệt là nếu trang web của bạn phụ thuộc quần chúng (ví dụ, diễn đàn). 

 

Tạo sao lưu

Tạo một bản sao lưu là rất đơn giản:

1. Chọn vào chẹckbox bên cạnh các mục bạn muốn sao lưu .

2. Nhấp vào nút “Create Backup”.

Ở dưới cùng của màn hình bạn sẽ thấy một liên kết để sao lưu mà bạn vừa tạo. Nó sẽ giống như thế:

 

Nhấn vào đây để tải Backup mới nhất – backup-May-15-2003-1.tar.gz

Tại thời điểm này, bạn có thể thoát khỏi menu hoặc tải về các bản sao lưu về máy tính của bạn bằng cách nhấp vào liên kết.

 

Thông tin bổ sung

Các tập tin sao lưu có dạng: [backup] – [Tháng] – [Ngày] – [Năm] – [Sao lưu Số].

Nếu bạn đã tạo ra nhiều bản sao lưu trong cùng một ngày, nó sẽ như thế nào:

backup-May-15.2003-1.tar.gz

backup-May-15.2003-2.tar.gz

backup-May-15.2003-3.tar.gz

Tính năng này ngăn cản bạn vô tình ghi đè lên một tập tin sao lưu.

 

Lưu trữ sao lưu

Mặc dù backup được lưu trữ trong thư mục / backups, chúng tôi đề nghị bạn tải các tập tin sao lưu về máy tính của bạn.Đây là phương pháp an toàn nhất vì các bản sao lưu được lưu trữ trên máy chủ có thể bị mất trong trường hợp hệ thống bị lỗi. 

Để xem tất cả các bản sao lưu lưu, nhấp vào liên kết gọi là “Click here for a list of your current backups” (liên kết này ở gần cuối trang). Bạn sẽ được đưa đến thư mục / backups trong bộ quản lý tập tin.  

image_83

Từ đây bạn có thể tải về bản sao lưu vào máy tính của bạn (bấm vào tên file để bắt đầu tải về), di chuyển sao lưu vào một thư mục khác nhau, hoặc xóa các bản sao lưu bạn không còn cần.

 

Khôi phục sao lưu

Bước 1: Nếu tập tin sao lưu trên máy tính của bạn, tải nó lên máy chủ.

Nếu bạn có một tập tin sao lưu trên ổ cứng của bạn, bạn phải tải lên nó vào thư mục / backups. Điều này có thể được thực hiện thông qua FTP hoặc bằng cách nhấp vào liên kết “Click here for a list of current backups”  trong menu sao lưu chính. Sau đó, nhấp vào nút “Upload files to current directory“.

Bước 2: Trong menu backup, chọn tập tin cần khôi phục.

image_84

Tất cả các tập tin sao lưu trong thư mục / sao lưu sẽ được liệt kê trong trình đơn thả xuống. Chọn tập tin bạn muốn khôi phục, và sau đó nhấp vào nút “Sekect Restore Options”.

 

Bước 3: Chọn các mục cần khôi phục.

image_85

Trong các tập tin trên, tất cả các “E-mail” mục đã được sao lưu. (Lưu ý rằng các mục không được sao lưu có một hộp check màu xám).

Ở giai đoạn này, bạn có thể chọn những mục nào để khôi phục lại. Ví dụ, trong hình trên, chúng tôi đang lựa chọn để khôi phục lại tất cả các mục e-mail trừ thông báo kỳ nghỉ. Sau khi bạn hoàn tất, nhấp vào nút “Restore Selected Items”. Nếu việc khôi phục thành công, bạn sẽ được đưa trở lại menu sao lưu chính.

 

Cần thêm trợ giúp?

Hãy liên hệ với công ty lưu trữ của bạn để được hỗ trợ nhiều hơn, hoặc truy cập vào các diễn đàn hỗ trợ DirectAdmin tạihttp://forum.directadmin.com.