Tải lên trang web của bạn

, Posted by

Để tải lên trang web của bạn

Phần này bao gồm tải lên qua FTP FileZilla Client, Microsoft FrontPage, quản lý tập tin của DirectAdmin, và SSH. Bạn có thể tải lên bằng cách sử dụng một hoặc một số các phương pháp này.

 

Cấu trúc thư mục

Tại thư mục gốc của tài khoản của bạn tồn tại những thư mục này:

/ backups

/ lĩnh vực

/ mail

/ public_html

 

/ backups
     Các thư mục /backups chứa tất cả các bản sao lưu được tạo ra thông qua bảng điều khiển. Bạn sẽ không có một / sao lưu trong thư mục cho đến khi bạn tạo ra một bản sao lưu trong bảng điều khiển.

 

/ lĩnh vực
     Các thư mục / domains chứa các tập tin liên quan đến tài khoản lưu trữ của bạn. Mỗi miền lưu trữ trên tài khoản của bạn có thư mục riêng của mình (/domains/yourdomain.com). Trong thư mục này là:

/ logs (nhật ký hàng tháng được lưu trữ ở đây – các thư mục được tạo ra một tháng sau khi tài khoản của bạn được tạo ra)

/ private_html (tất cả các tập tin truy cập thông qua SSL – https: //)

/ public_html (tập tin cho trang web của bạn nói chung)

/ public_ftp (tập tin cho site FTP của bạn)

stats (các tập tin được tạo ra bởi Webalizer cho mục đích thống kê – không thay đổi / xóa thư mục này)

 

/ mail
     Các mục bao gồm các tập tin được tạo ra bởi hệ thống mail của máy chủ. Không sửa đổi, xóa, hoặc thêm bất cứ điều gì để thư mục này.

 

/ public_html
       Các thư mục / public_html ở gốc của tài khoản của bạn thực sự là một liên kết đến /domains/yourdomain.com/public_html.Nếu bạn có nhiều hơn một tên miền lưu trữ trên tài khoản của bạn, liên kết này sẽ chuyển bạn đến thư mục public_html của miền cuối cùng được tạo ra trên tài khoản của bạn.

 

Trang chủ (index.html) File

Các tập tin mặc định cho bất kỳ thư mục web là index.html. Điều đó có nghĩa là khi có khách truy cập http://www.yourdomain.com, máy chủ sẽ gửi chúng đến http://www.yourdomain.com/index.html. Điều này làm việc cho bất kỳ thư mục nào truy cập công khai trên hệ thống của bạn, bao gồm cả tên miền phụ.

 

Khi tải lên một trang web chính cho mỗi thư mục nhớ đặt tên nó là index.html. Người dùng cao cấp có thể sử dụng các file PHP, file shtml, vv Nếu trang web của bạn không được dựa trên nền html, thì chắc chắn rằng các tập tin chính của bạn cũng được đổi tên index.extension (ví dụ index.php, index.shtml, ).

 

Tải lên bằng FTP FileZilla Client

Bước 1 : Download và cài đặt FileZilla

Để sử dụng giao thức FTP có nhiều cách và nhiều phần mềm hỗ trợ khác nhau.Trong bài viết này, diemnhan.net sẽ hướng dẫn sử dụng FTP client FIleZilla để kết nối tới server.

– Trước tiên, cần download FileZilla

– Cài đặt file cài đặt mới tải về, Chọn “I Agree”. Sau đó nhấn Next cho đến khi hoàn thành

f1

– Click Finish và khởi động chương trình

f2

Bước 2 : Thiết lập cấu hình cơ bản FileZilla để kết nối FTP tới server

Sau khi cài đặt thành công, FileZilla sẽ có giao diện như sau:

f3

* Trong trường hợp cần thực hiện kết nối FTP nhanh tới server, ta thực hiện chức năng Quickconnect

f4

Các thông số cơ bản:
1. Host: Có thể điền IP của host – VPS – Server hoặc hostname
2: Username: Tài khoản FTP
3: Password: Mật khẩu FTP
4: Port: Port kết nối FTP (mặc định FTP là 21, SFTP là 22)

 

Nếu kết nối thành công, sẽ có thông báo “Status:Directory listing successful”

f5

* Trong trường hợp muốn lưu trữ kết nối để thuận tiện cho quá trình sử dụng sau này, thực hiện như sau:

– Click File –> Site Manager để vào phần quản lý Account FTP (hoặc nhấn Ctrl + S)

f6

Để tạo kết nối mới (cho lần đầu tiên) ta click chọn New Site rồi đặt tên gợi nhớ cho dễ phân biệt, quản lý (nếu có nhiều tài khoản FTP). Ở đây diemnhan.net đặt tên là diemnhan.net

f7

-Thiết lập điền các thông số FTP kết nối tới server

f8

Các thông số cơ bản như sau:
1: Host: Có thể điền IP của host – VPS – Server hoặc hostname
2: Port: Port kết nối FTP (mặc định FTP là 21, SFTP là 22)
3: Protocol: SFTP hoặc FTP
4: Encryption: Mã hóa theo plain FTP hoặc TLS
5: Logon Type: Chọn Account hoặc Ask for password
6: User: Tài khoản FTP
7: Password: Mật khẩu FTP
8: Account: Đặt 1 tên nào đó dễ nhớ

Note: Đối với FileZilla version mới, khi Quickconnect sẽ không thể connect FTP thành công. Nguyên nhân là do mặc định FileZilla version mới được mã hóa theo TLS, để khắc phục trường hợp này, cần thay đổi mục Encryption thành “Only use plain FTP (insecure)” để có thể connect thành công với FileZilla.

Sau đó click chọn OK để lưu lại và thoát ra.Tiếp theo vào lại File –> Site Manager chọn kết nối vừa mới tạo rồi click Connect để kết nối với server

f9

Nếu kết nối thành công, sẽ có thông báo “Status:Directory listing successful”

Bước 3: Hướng dẫn sử dụng FileZilla để chuyển dữ liệu

Sau khi kết nối FTP thành công tới server, FileZilla sẽ có 2 phần đại diện cho việc dữ liệu ở 2 nơi – máy tính (cửa sổ trái) và server (cửa sổ phải, trên internet).

f10

Muốn đưa dữ liệu nào đó (file, folder) từ máy tính lên server, click phải chuột chọn vào dữ liệu đó trên máy tính rồi click chọn Upload (hoặc có thể sử dụng kéo thả chuột).

f11

Đợi 1 thời gian (tùy dữ liệu nhiều hay ít mà thời gian này chậm hoặc nhanh) sẽ thấy dữ liệu mình muốn đưa lên đã ở trên server.

f12

Tương tự để lấy dữ liệu trên server về máy tính (download) thì ta ta chọn các dữ liệu trên server, click chuột phải rồi chọn Download hoặc sử dụng kéo thả chuột

f13

 

Tải lên Với MS FrontPage

FrontPage 98

1. Hãy chắc chắn rằng bạn đang kết nối với Internet. Mở FrontPage Web của bạn.

2. Từ menu File, chọn “Publish FrontPage Web.”

image_91

 

Lưu ý:   FrontPage có thể được cấu hình để xuất bản các trang chỉ có thay đổi. Vui lòng kích hoạt tùy chọn này. 

 

3. Chọn các máy chủ thích hợp từ danh sách. Nếu đây là lần đầu tiên bạn xuất bản trang web của bạn, nhấp vào “More Webs …”

image_102

 

4. Nhập tên miền của bạn như hình trên và nhấn “OK.”    Hãy chắc chắn sử dụng WWW trong tên miền của bạn.

5. Để trống “FTP Server Name”. Để trống “Directory To Publish” , trừ khi bạn muốn xuất bản ở nơi khác.

6. Click “Next.” Bạn sẽ thấy thông báo nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn. Nhấp vào “OK.” Web của bạn sau đó sẽ được tải lên.

 

FrontPage 2000

1. Hãy chắc chắn rằng bạn đang kết nối với Internet. Mở FrontPage Web của bạn.

2. Từ menu File, chọn “Publish Web …”

3. Nhập địa chỉ trang web của bạn vào hộp, như hình dưới đây. Click “Publish.”

     Hãy chắc chắn sử dụng WWW trong tên miền của bạn.

image_2

  Lưu ý:   FrontPage có thể được cấu hình để xuất bản các trang chỉ có thay đổi. Vui lòng kích hoạt tùy chọn này (nút “Options”).

 

4. Nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn. Nhấp vào “OK.”

5. FrontPage có thể yêu cầu nếu bạn muốn ghi đè lên các tập tin trên máy chủ. Nhấn “Yes.”

6. Sau khi các tập tin được tải lên, bạn sẽ thấy cửa sổ sau. Nhấp vào liên kết để xem trang web cập nhật của bạn. 

image_13

 

FrontPage 2002

Bản FrontPage 2002 là rất giống với bản FrontPage 2000:

1. Hãy chắc chắn rằng bạn đang kết nối với Internet. Mở FrontPage Web của bạn.

2. Từ menu File, chọn “Publish Web …” Hãy chắc chắn rằng FrontPage chỉ cập nhật thay đổi trang.

3. Nhập trang web của bạn để xuất bản (http://www.yourdomain.com).

     Hãy chắc chắn sử dụng www trong tên miền của bạn.

4. Nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn.

 

Tải lên Với File Manager của DirectAdmin  

1. Đăng nhập vào bảng điều khiển và bấm vào  biểu tượng “File Manager”.

2. Điều hướng đến thư mục mà bạn muốn tải các tập tin lên.

3. Nhấp vào nút “Upload files to current directory” ở dưới cùng của màn hình.

image_18

 

4. Bạn sẽ thấy tám (8) mục. Bấm vào nút “Browse” để chọn các tập tin bạn muốn tải lên.

     Bấm vào nút “Upload Even More Files” nếu bạn muốn tải lên tám tập tin cùng một lúc.

image_19

5. Bấm vào “Upload Files”.

 

Tải lên qua SSH

Với SSH, bạn có thể đăng nhập vào máy chủ và tải về các tập tin trực tiếp từ các máy chủ khác.

Lưu ý:   Một số máy có thể vô hiệu hóa tính năng SSH cho mục đích an ninh.

Lưu ý:   SSH không nên được sử dụng bởi những người không quen với một môi trường Unix.

1. Kết nối đến máy chủ với một SSH client và nhập tên tài khoản và mật khẩu của bạn.

     Nếu bạn không có một SSH client chúng tôi đề nghị mọi người phần mềm miễn phí Putty.

2. Chuyển tới thư mục nơi có các tập tin muốn tải về.

3. Để tải về từ một máy chủ web: wget http://www.server.com/filename.ext

     Để tải về từ một máy chủ FTP: FTP wget: // username: password@ftp.server.com/filename.ext

Để tìm hiểu làm thế nào để làm nhiều hơn với các tính năng wget, theo này liên kết.

 

Cần thêm trợ giúp?

Hãy liên hệ với công ty lưu trữ của bạn để được hỗ trợ nhiều hơn, hoặc truy cập vào các diễn đàn hỗ trợ DirectAdmin tại http://forum.directadmin.com.