Tạo bản dịch cho bài viết

, Posted by

Nếu Menu trên cùng hiện là Tất cả ngôn ngữ thì mỗi bài viết sẽ có các biểu tượng khác nhau. Như hình bên dưới:

  • Những bài viết chưa có bản dịch sẽ có dấu +  Click vào để thêm bảng dịch.
  • Biểu tượng bút chì là bài viết ngôn ngữ mặc định hiện tại cho phép sửa.
  • Biểu tượng mũi tên tròn là bản dịch ngôn ngữ thứ 2, cho phép cập nhật

image_7

Nếu Menu trên cùng hiện là Vietnamese. Như hình bên dưới:

  • Những bài viết chưa có bản dịch sẽ có dấu +  Click vào để thêm bảng dịch.
  • Biểu tượng bút chì là bài viết ngôn ngữ mặc định hiện tại cho phép sửa.

image_9

Sau khi click vào dấu + Thêm bản dịch sẽ như hình bên dưới

Các thao tác tương tự như thêm bài viết Tiếng Việt

image_8