Tạo đại lý

, Posted by

Từ menu Administrator chính, nhấp vào liên kết “Create Resellers”. Bạn sẽ thấy một trang trông như thế này

image_16:

Username
    Đây là tên người dùng Unix của Reseller. Nó phải dài 4-8 chữ / số và không chứa ký tự đặc biệt.

E-Mail
    Đây là địa chỉ e-mail của các đại lý. Nó là địa chỉ nơi thông báo tài khoản sẽ được gửi đi, cũng như là các địa chỉ e-mail mặc định trong bảng điều khiển của Reseller.

Password
    Đây là mật khẩu bảng điều khiển cho các đại lý. Vui lòng sử dụng một mật khẩu với một sự kết hợp của các chữ cái (cả chữ hoa và chữ thường) và số.

Domain
     Đây là tên miền của trang web của Reseller. Bởi vì một Reseller cũng là người sử dụng, nó phải có một trang web. Nhập tên miền không có “http: //” hay “www.”

Package
     Chọn một gói phần mềm được tạo ra cho các đại lý. Xem phần trợ giúp về các gói Reseller để biết thêm thông tin. Nếu bạn muốn tùy chỉnh các tính năng cho gói Reseller này chỉ, nhấp vào nút “Customize” ở dưới cùng của bảng, sau khi bạn đã hoàn tất việc điền các thông tin trong bảng này.

Domain IP
     Chọn “chung – Server” hoặc “Assigned” từ trình đơn thả xuống. Nếu bạn chọn “Shared”, trang web của Reseller sẽ có tên dựa trên và có địa chỉ IP tương tự như các máy chủ. Nếu bạn chọn “Assigned”, trang web của Reseller sẽ có chuyên dụng (static) địa chỉ IP riêng của mình, giả định ít nhất 1 địa chỉ IP được thiết lập như là một tính năng trong các gói Reseller.

Send E-Mail Notification
     Kiểm tra hộp này để tự động gửi chi tiết tài khoản các khách hàng qua e-mail. Bạn có thể nhấp vào “Edit User Message” để tùy chỉnh nội dung e-mail.

Important:  Để thay đổi “From:” địa chỉ của những tin nhắn, chuyển sang bảng điều khiển tài khoản của bạn và đi đến menu “Statistics”. Sau đó, nhập địa chỉ e-mail phù hợp trong lĩnh vực “E-mail”.

image_17

 

Sau khi thực hiện các thay đổi, bấm vào nút “Save”. Bạn có thể khôi phục lại các tin nhắn lại nội dung ban đầu của nó bằng cách nhấn vào nút “Reset to Default”.

 

Sau khi bạn bấm nút “Submit”

image_18

Sau khi bạn tạo tài khoản Reseller, bạn sẽ được đưa màn hình xác nhận tài khoản, như hình trên.

Như bạn thấy, có một lỗi trong việc tạo ra. Các đại lý được cho nhận 5 IP, nhưng chỉ có 4 đã được giao cho tài khoản của mình. Một kiểm tra nhanh chóng là nhìn các menu IP Manager sẽ thấy không có địa chỉ IP còn lại trên hệ thống, do các đại lý nhận được càng nhiều càng tốt. (Số lượng IP của một Reseller được phép thiết lập trong các gói Reseller).

Tại thời điểm này, bạn có thể thoát khỏi bảng điều khiển hoặc điều hướng ở một nơi khác trong bảng điều khiển. Bạn không cần phải nhấn vào “Save Comments” hộp trừ khi bạn muốn để lại một ghi chú trên tài khoản của Reseller (chỉ Admins có thể đọc các ý kiến).

 

Cần thêm trợ giúp?

Hãy liên hệ với công ty lưu trữ của bạn để được hỗ trợ nhiều hơn, hoặc truy cập vào các diễn đàn hỗ trợ DirectAdmin tại http://forum.directadmin.com.