Tạo tài khoản Quản trị

, Posted by

Từ menu Administrator chính, nhấp vào liên kết “Create / Modify Admins”. Bạn sẽ thấy một trang trông như thế này:

image_1

Tài khoản mặt định của bạn là Admin (tài khoản mà bạn đăng nhập vào bảng điều khiển DirectAdmin) sẽ có trong bảng. Ở ví dụ trên chúng ta có một tài khoản mới tên là garyadmi.

 

Tạo quản trị bổ sung

Chú ý: Tất cả các quản trị viên có đều có cùng quyền cùng cấp. Đồng nghĩa với việc, bất kỳ quản trị nào cũng có thể xóa quản trị khác và tạo tạo quản trị mới.

Để tạo ra một quản trị viên, nhấp vào “Create Admin” liên kết ở trên cùng của trang.

image_11

Trước tiên hãy nhập tên người dùng quản trị  Độ dài là từ 4 đến 8 ký tự. Nhập địa chỉ e-mail hợp lệ , mật khẩu , nhập lại mật khẩu và chọn “Send Email Notification” để gửi thư mới thông tin tài khoản đến mail trên . Nhấp vào “Submit” khi bạn kết thúc.

 

Gửi thông báo thư

Kiểm tra hộp này để tự động gửi chi tiết tài khoản của các khách hàng qua e-mail. Bạn có thể nhấp vào “Edit User Message” để tùy chỉnh nội dung e-mail.

Lưu ý:  Để thay đổi “From:” địa chỉ của những tin nhắn, chuyển sang bảng điều khiển tài khoản của bạn và đi đến menu “Statistics”. Sau đó, nhập địa chỉ e-mail phù hợp trong lĩnh vực “E-mail”.

image_15

Sau khi thực hiện các thay đổi, bấm vào nút “Save”. Bạn có thể khôi phục lại các tin nhắn lại nội dung ban đầu của nó bằng cách nhấn vào nút “Reset to Default”.

 

Đình chỉ tài khoản

Đình chỉ một tài khoản, chọn vào dấu check bên cạnh các tài khoản bạn muốn tạm ngừng và nhấn vào nút Suspend / Unsuspend”. Một quản trị bị đình chỉ không thể đăng nhập vào bảng điều khiển, tạo ra các trang web, hoặc truy cập vào trang web của mình. Ngoài ra, tất cả các trang web được tạo ra bởi quản trị đó (trong Reseller Panenl) cũng sẽ bị đình chỉ luôn.

Chú ý:  Đại lý tạo ra bởi các tài khoản quản trị trên sẽ không bị đình chỉ.

 

Xóa tài khoản

Để xóa một tài khoản, chọn vào dấu check mà bạn muốn xóa và nhấn vào nút “Delete”. Khi bạn xóa một tài khoản, thì tài khoản quản trị đang xóa, trang web, và người sử dụng được tạo bởi tài khoản đại lý đó sẽ bị xóa theo.

Chú ý:  Xóa một tài khoản sẽ không xóa các đại lý tạo ra tài khoản đó.

 

Cần thêm trợ giúp?

Hãy liên hệ với công ty lưu trữ của bạn để được hỗ trợ nhiều hơn, hoặc truy cập vào các diễn đàn hỗ trợ DirectAdmin tại http: //forum.directadmin.com.