Tạo tài khoản

, Posted by

Từ bảng Reseller chính, nhấp vào biểu tượng “Create Accounts”.

image_7

Trên đây là một ví dụ về các mục cần được điền. Mỗi mục sẽ được trình bày chi tiết bên dưới.

 

Username

Tên người dùng phải dài 4-8 ký tự và có thể chứa các chữ cái hoặc số. Vui lòng nhập tên người dùng ở tất cả các chữ thường.Tên người dùng là những gì khách hàng của bạn sẽ sử dụng để đăng nhập vào bảng điều khiển của mình, truy cập tài khoản FTP chính của họ, đăng nhập bằng SSH (nếu bạn chọn để cho phép nó), và tải lên với FrontPage. Nhiều máy chủ web cho phép khách hàng của họ chọn tên người dùng, và tùy chọn này thường sẽ xuất hiện trên mẫu đăng ký của nhà cung cấp.

 

Password

Các mật khẩu cần phải nhập ít nhất là 5 ký tự, và nên bao gồm một loạt các chữ cái (cả chữ thường và chữ hoa) và số. Nhiều máy chủ web cho phép khách hàng của họ lựa chọn các mật khẩu và tùy chọn này thường sẽ xuất hiện trên mẫu đăng ký của nhà cung cấp.

 

Domain

Đây là tên miền của khách hàng. Bạn không cần phải nhập vào “http: //” “www.” Hoặc Tất cả các phần mở rộng tên miền được hỗ trợ: .com, .co.uk, .ca, .com.au, vv 

 

User Package

Một gói là một sự kết hợp của tính năng (gói cũng được gọi là kế hoạch lưu trữ). Trước khi tạo một tài khoản hosting, bạn phải tạo ra ít nhất một gói đầu tiên. Vui lòng truy cập các hướng dẫn trên trang ở đây. Trong ví dụ trên, chúng tôi tạo ra một gói được gọi là “newpackage” trước và sau đó chọn nó cho khách hàng của chúng tôi tại màn hình này.

 

IP

Đây là địa chỉ IP mà các trang web của khách hàng sẽ được lưu trữ trên. Bạn có thể chọn bất kỳ địa chỉ IP từ danh sách thả xuống.

Nếu tài khoản Reseller của bạn đã được tạo ra với khả năng sử dụng địa chỉ IP chính của máy chủ, bạn sẽ thấy tùy chọn “IP – Shared – Server”  

Nếu bạn có nhiều địa chỉ IP được gán cho bạn, bạn có thể chọn một địa chỉ IP miễn phí cho khách hàng của bạn. Xin lưu ý rằng địa chỉ IP đó sẽ không có trong danh sách nữa vì giờ nó đã thuộc sở hữu của khách hàng đó rồi. Tuy nhiên bạn có thể, làm cho địa chỉ IP “shared” bằng cách truy cập các “IP Assignment” tính năng từ menu chính Reseller.

 

Send Mail Notification

Kiểm tra hộp này để tự động gửi chi tiết tài khoản của các khách hàng qua e-mail của họ. Bạn có thể nhấp vào “Edit User Message” để tùy chỉnh nội dung e-mail.

 

Lưu ý:  Để thay đổi “From:” địa chỉ của những tin nhắn, chuyển sang bảng điều khiển tài khoản của bạn và đi đến menu “Statistics

“. Sau đó, nhập địa chỉ e-mail phù hợp trong mục “E-mail”.

 

image_14

Sau khi thực hiện các thay đổi, bấm vào nút “Save”. Bạn có thể khôi phục lại các tin nhắn lại nội dung ban đầu của nó bằng cách nhấn vào nút “Reset to Default”.

 

Customize

Các nút Customize cho phép bạn chỉnh sửa các tính năng chỉ cho gói khách hàng này. Sau khi bạn đã nhập tất cả các chi tiết của khách hàng trong các mục trên bạn mới nhấp vào nút này. Khi bạn hoàn tất, nhấp vào nút “Submit”.

 

Tạo tài khoản

Sau khi bạn nhấp vào “Submit” bạn sẽ thấy một màn hình giống như thế này:

image_15

Bạn có thể nhập ý kiến ​​về khách hàng của bạn trong hộp văn bản hoặc để trống. Nhấp vào “Save Comments” sẽ đưa bạn đến màn hình tài khoản của khách hàng. Bạn cũng có thể di chuyển đến bảng điều khiển hoặc thoát khỏi bảng điều khiển nếu bạn muốn. Bấm vào “Save Comments” để yêu cầu hoàn tất việc tạo tài khoản.

 

Cần thêm trợ giúp?

Hãy liên hệ với công ty lưu trữ của bạn để được hỗ trợ nhiều hơn, hoặc truy cập vào các diễn đàn hỗ trợ DirectAdmin tạihttp://forum.directadmin.com.