Thay đổi mật khẩu người dùng

, Posted by

Từ bảng Reseller chính, nhấp vào biểu tượng “List / Modify Accounts”.

image_17 (1)

 

Gõ vào Username và mật khẩu mới hai lần, sau đó bấm vào nút “Submit”.

Các tính năng thay đổi mật khẩu cũng có sẵn trong danh sách phần Modify Accounts, nhưng liên kết mật khẩu Change User được tạo trực tiếp trên trang chính của bảng điều khiển Reseller giúp thuận tiện cho bạn.

 

Cần thêm trợ giúp?

Hãy liên hệ với công ty lưu trữ của bạn để được hỗ trợ nhiều hơn, hoặc truy cập vào các diễn đàn hỗ trợ DirectAdmin tạihttp://forum.directadmin.com.