Thay đổi người dùng, đại lý, hoạc mật khẩu quản trị

, Posted by

Từ menu Administrator chính, bấm vào liên kết “Edit User, Reseller, or Admin Passwords”. Bạn sẽ thấy một trang trông như thế này:

image_8

Gõ vào tên của tài khoản / đại lý / quản trị, nhập mật khẩu mới hai lần, và nhấp vào nút “Submit”.

Chú ý: Điều này thay đổi mật khẩu để đăng nhập bảng điều khiển và đăng nhập tài khoản e-mail chính chủ. Tài khoản FTP chính người dùng đã được thay đổi bằng tay thông qua tài khoản panel (menu FTP Accounts).

 

Cần thêm trợ giúp?

Hãy liên hệ với công ty lưu trữ của bạn để được hỗ trợ nhiều hơn, hoặc truy cập vào các diễn đàn hỗ trợ DirectAdmin tại http://forum.directadmin.com.