Thêm / quản lý giao diện

, Posted by

Từ bảng Reseller chính, nhấp vào biểu tượng “Import / Manage Skins”.

image_8

Tài khoản của bạn đi kèm với hai giao diện: default (giao diện đồ họa) và power_user (giao diện văn bản).

 

Uploading Skins

Để tải lên một skins mới, nhấp vào nút “Browse” và xác định vị trí các tập tin trên ổ cứng của bạn. File skin có dạng là name.tar.gz. Thứ hai, gõ vào một tên skins của bạn (không sử dụng khoảng trắng hoặc các ký tự đặc biệt). Thứ ba, hãy nhấp vào nút “Upload”. Skins mới sẽ xuất hiện trong bảng trên sau khi upload xong.

Uploading Skins thủ công

Nếu bạn không thể tải lên một skins thông qua việc chuyển giao tập tin dựa trên web, bạn có thể cài đặt skins thủ công:

1. Giải nén tập tin da trên ổ cứng của bạn (giữ cấu trúc thư mục nguyên vẹn). Bỏ qua bước này nếu sử dụng SSH.

2. Thực hiện tạo một thư mục trong thư mục skins ở địa chỉ /home/username (thư mục đầu tiên bạn nhìn thấy trong FTP của bạn).

3. Tạo một thư mục cho skins, và thư mục này sẽ là tên của skins.

4. Upload file trích xuất vào thư mục được đặt tên ở bước trước, vẫn giữ cấu trúc thư mục nguyên vẹn.

     Nếu sử dụng SSH, giải nén các tập tin vào thư mục này.

ví dụ Upload để /home /username /skins /mygreatskin/ <skins file>

 

Áp dụng Skins

Để áp dụng một skins (làm cho nó hoạt động mặc định) kiểm tra các hộp bên cạnh da bạn muốn áp dụng và sau đó nhấp vào nút “Apply to Me” hoặc nút “Apply to All Users”. Nếu bạn muốn áp dụng skins cho chính mình, chỉ có bạn sẽ thấy giao diện mới nhấp vào nút “Apply to Me”. Nhấp vào “Apply to All Users” nút sẽ làm skins mặc định cho tất cả các người dùng của bạn (bây giờ họ sẽ thấy skins mới khi họ sử dụng bảng điều khiển.

Lưu ý:   Tùy chỉnh giao diện có thể được thiết kế để chỉ sử dụng, người dùng và chỉ đại lý, hoặc người dùng đại lý, và quản trị.

 

Áp dụng các giao diện nhằm Người dùng cá nhân

Để áp dụng skin cho người dùng cá nhân, nhấp vào nút “List / Modify” từ menu đại lý chính. Sau đó, nhấp vào nút “Modify User <username>”. Ở dưới cùng của màn hình, chọn skin bạn muốn người dùng thấy được và nhấn” Save “.

 

Xóa Skins

Để xóa một skins, chọn check bên cạnh skins bạn muốn xóa và nhấn vào nút “Delete”. Xin lưu ý bạn không thể xóa skin thuộc sở hữu của các Server. Bạn phải là chủ sở hữu của skins đó mới xóa nó được.

Lưu ý:  Nếu bạn xóa một làn da đó được sử dụng bởi người dùng của bạn, họ sẽ tự động được thiết lập về các theme mặc định của máy.

 

Viết Skins

Vào trang http://www.directadmin.com/skins.html để tìm hiểu làm thế nào để viết skins DirectAdmin của riêng bạn.

 

Cần thêm trợ giúp?

Hãy liên hệ với công ty lưu trữ của bạn để được hỗ trợ nhiều hơn, hoặc truy cập vào các diễn đàn hỗ trợ DirectAdmin tạihttp://forum.directadmin.com.