Thống kê đại lý

, Posted by

Từ bảng Reseller chính, nhấp vào biểu tượng “Reseller Statistics”.

image_4

Các bảng thống kê đại lý rất hữu ích vì nó cung cấp tổng số sử dụng tài khoản trong nháy mắt (= tổng số sử dụng tài khoản của bạn + tất cả các khách hàng của bạn). Thống kê băng thông được tính toán và cập nhật hàng đêm vào lúc nửa đêm.

Các trường Name Server hiển thị tên các máy chủ mà khách hàng của bạn (người dùng) sẽ cần phải sử dụng trong hồ sơ tên miền của họ).

Ở dưới cùng của bảng là một liên kết đến một danh sách của tất cả các tài khoản người dùng cá nhân.  

 

Cần thêm trợ giúp?

Hãy liên hệ với công ty lưu trữ của bạn để được hỗ trợ nhiều hơn, hoặc truy cập vào các diễn đàn hỗ trợ DirectAdmin tạihttp://forum.directadmin.com.