Tìm hiểu các trang trong Woocommerce

, Posted by

Mặc định khi vào phần quản lý trang (Pages) bạn sẽ thấy có một số trang mặc định mà Woocommerce tự tạo ra để có thể sử dụng các chức năng cần thiết trên trang bán hàng.

trang-woocommerce-01

Ở đây bao gồm:

  • Cửa hàng (Sản Phẩm): Trang này sẽ hiển thị các sản phẩm mới nhất trên website và có phân trang.
  • Giỏ hàng: Trang này sẽ là trang giỏ hàng của bạn khi thêm hàng vào giỏ, nó sẽ hiển thị các sản phẩm có trong giỏ hàng.
  • Tài khoản của tôi: Đây là trang quản lý tài khoản của khách hàng nếu họ đăng nhập vào website.
  • Thanh toán: Trang thanh toán đơn hàng, hay còn gọi là trang Checkout đó mà.

Trong đó, trang Cửa hàng sẽ được thiết lập ở Woocommerce -> Cài đặt -> Sản phẩm -> Hiển thị.

trang-woocommerce-02

Các trang còn lại tuy không thiết lập ở đây nhưng để nó hoạt động thì nội dung phải cần có các shortcodetương ứng như sau:

  • Giỏ hàng: [woocommerce_cart]
  • Tài khoản của tôi: [woocommerce_my_account]
  • Thanh toán: [woocommerce_checkout]

Dĩ nhiên là những shortcode đó đều có trong các trang mặc định mà Woocommerce tạo ra rồi.

Tôi lỡ xóa các trang của Woocommerce, làm sao để tạo lại?

Khi một hoặc tất cả trang có sẵn trong Woocommerce bị mất do bạn lỡ xóa đi hoặc vì lý do nào đó, bạn có thể tạo lại bằng cách vào Woocommerce -> Tình trạng hệ thống -> Công cụ -> và ấn vào nút Cài đặt trang.

trang-woocommerce-03

Như vậy là bây giờ bạn có thể hiểu sơ qua về một số trang mà Woocommerce nó tự tạo ra khi cài đặt rồi phải không nào? Và dĩ nhiên, bạn có thể đưa nó lên menu của website nếu muốn tại mục Giao diện -> Trình đơn.

Ở bài sau, chúng ta sẽ bắt đầu khám phá qua về những thiết lập chi tiết trong Woocommerce nhé.