Tin nhắn tất cả người dùng

, Posted by

Từ bảng Reseller chính, nhấp vào biểu tượng “Message All Users”.

image_5

“To:” mặc định nó sẽ là “All Users.” Chọn ưu tiên nhắn tin, nhập chủ đề thư, và gõ thông tin tin nhắn của bạn vào nội dung thư.Nhấp vào nút “Save” khi bạn kết thúc.

Tất cả người dùng của bạn sẽ nhận được thông báo thông qua bảng điều khiển của hệ thống tin nhắn.

 

Cần thêm trợ giúp?

Hãy liên hệ với công ty lưu trữ của bạn để được hỗ trợ nhiều hơn, hoặc truy cập vào các diễn đàn hỗ trợ DirectAdmin tạihttp://forum.directadmin.com.